Åpning skjærtorsdag kl 17:00.   Velkommen!  Messe i Utstein klostert kl 19.00