Om Reidun Breistig

«Gjennom mange tilbakemeldingar har eg fått inntrykk av at kundar ofte har fått eit personleg forhold til smykka eg har laga. Når eg høyrer det, kjenner eg at målet mitt med å laga smykke er nådd.

At folk seier at dei kan sjå på uttrykket at det er mitt smykke – gjer at eg veit det er prega av min eigenart og identitet. Min design er ofte røff og elegant. Vektlegging av godt handverk er sjølve basisen i det arbeidet eg har utført i over  35 år.»

Reidun Breistig er utdannet gullsmed med fagbrev, og har drevet eget verksted siden 1989.

CV: